Dokumenty

Zestaw podstawowych i niezbędnych materiałów, które pozwalają zapoznać się z systemowym funkcjonowaniem szkoły, czyli z przepisami, regulaminami i z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Tutaj również zestawy podręczników do poszczególnych klas, kalendarz imprez, terminy i godziny konsultacji.