Odyseja Umysłu

I
Odyseja Umysłu jest międzynarodowym programem o charakterze konkursu, mającym na celu rozwój zdolności twórczych, które posiada każdy człowiek. Inspiruje rozwój kreatywnego i krytycznego myślenia, zachęcając do rozwiązywania problemów rozbieżnych, czyli takich, które rozwiązać można na bardzo wiele sposobów. Uczestnicy programu samodzielnie analizują zadanie i definiują jego sedno, wymyślają potencjalne możliwości, a następnie decydują o tym, jak połączyć w skuteczne rozwiązanie to, co w ich pomysłach najlepsze. Pracując w grupach uczestnicy Odysei Umysłu mogą inspirować się wzajemnie, uczyć się od siebie i polegać na sobie nawzajem. Współdziałanie w grupie uczy dzieci i młodzież szacunku dla odmiennych osobowości, pomysłów i poglądów.

II
Odyseusze pracują w drużynie, która może liczyć 5-7 osób. Opiekę nad zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i moderuje jej pracę, ale nie sugeruje ani nie narzuca dzieciom własnych pomysłów.

III
Jesienią każdego roku publikowanych jest pięć Problemów Długoterminowych. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka miesięcy samodzielnie projektuje, przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy razem analizują zadanie i zastanawiają się, jak można sobie z nim poradzić. Następnie wspólnie decydują, jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 8-minutową prezentację, którą w lutym/marcu przedstawią sędziom oraz publiczności. Podczas konkursu zespół musi się także zmierzyć z Problemem Spontanicznym – zadaniem – niespodzianką, którego treści nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzy w zaledwie kilka minut.

IV
Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego zwycięzcy mogą z kolei reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych.

V
Odyseja Umysłu obecna jest w Polsce od ponad 25 lat. Pierwsza drużyna rozpoczęła pracę w 1989 roku, a pierwszą krajową edycję konkursu zorganizowano w roku 1992. Od tego czasu w programie wzięło udział w sumie kilkanaście tysięcy polskich Odyseuszy.

Podsumowanie
W naszej szkole projektem Odyseja Umysłu pracujemy od 9 lat. W tym czasie wyszkoliło się 7 trenerów i pracowało 8 drużyn. Osiągaliśmy różne wyniki, lecz ostatnimi czasy nasze drużyny zajmowały, w Polsce, miejsca w pierwszej dziesiątce. W tym roku 2016/2017 jedna z drużyn zajęła 2 miejsce w Polsce i otrzymała prawo reprezentowania Polski podczas Światowych Finałów Odysei Umysłu w USA, w East Lansing, Michigan, gdzie zajęła 7 miejsce na świecie.

Agnieszka Ryszka

Film z finałowego występu: https://www.youtube.com/watch?v=v2qT9S18cgg&t=202s