Liceum ogólnokształcące

Społeczne Liceum Ogólnokształcące jest kameralną szkołą, w której uczy się około 50 uczniów w trzech klasach/czterech klasach. Placówka stanowi doskonałą alternatywę dla uczniów, którzy preferują naukę w małych grupach, chcą być traktowani indywidualnie i zależy im, by kontynuować edukację na wyższych uczelniach. Wysoki poziom nauczania języka angielskiego stwarza możliwość studiowania po ukończeniu liceum na uczelniach zagranicznych. Nasi absolwenci, studiujący i pracujący za granicą, pomagają uporać się z formalnościami związanymi z rekrutacją.

Stosunki między uczniami i kadrą szkoły są przyjacielskie, życzliwe i oparte na wzajemnym poszanowaniu. Wymagamy od naszych uczniów odpowiedzialności, zaangażowania w działania społeczne, uczestniczenia w Zielonych Szkołach, wyjazdach, rajdach i imprezach organizowanych przez szkołę.
Staramy się indywidualizować program nauczania i dopasowywać go do potrzeb każdego ucznia.

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące – klasa ponadgimnazjalna

Po klasie pierwszej, w której realizowana jest podstawa programowa ze wszystkich przedmiotów uczeń musi wybrać co najmniej dwa przedmioty do nauczania w zakresie rozszerzonym i przez dwa lata przygotowywać się do zdania z nich egzaminów maturalnych. Prowadzimy „rozszerzenia” nawet dla jednego chętnego ucznia. Uważamy, że współczesny, wykształcony człowiek powinien posiadać wiedzę z różnych dziedzin, dlatego też niektóre przedmioty są obowiązkowe dla wszystkich uczniów w dodatkowym wymiarze:

Historia przez trzy lata 180 godzin (60 w szkołach publicznych)

Przyroda obowiązkowa dla wszystkich uczniów przez dwa lata, realizowana w formie projektów

Język polski przez trzy lata 450 godzin (360 w szkołach publicznych)

Matematyka przez trzy lata 330 godzin (300 w szkołach publicznych)

W liceum uczymy dwóch obowiązkowych języków obcych : języka angielskiego w wymiarze 6 godzin w każdej klasie i języka niemieckiego w wymiarze 3 godzin w każdej klasie. Język angielski realizowany jest obowiązkowo dla wszystkich uczniów w zakresie rozszerzonym. Język niemiecki nauczany jest na jednym poziomie zaawansowania, dla uczniów, którzy przeszli już kurs podstawowy w gimnazjum. Wszyscy zainteresowani pogłębianiem znajomości języka niemieckiego mogą wybrać „rozszerzenie” językowe.  Dla zainteresowanych po lekcjach prowadzone są zajęcia z języka włoskiego.

Szkoła od wielu lat utrzymuje się na liście 500 najlepszych liceów w Polsce w rankingu „Perspektywi „Rzeczpospolitej.

 

Społeczne Liceum Ogólnokształcące – klasa ponadpodstawowa (czteroletnie)

Czteroletnie Społeczne Liceum Ogólnokształcące oferuje uczniom wybór dowolnych rozszerzeń przedmiotowych po klasie pierwszej. Każdy uczeń może „skompletować” własny zestaw przedmiotów, które będzie kontynuował w formie rozszerzonej do końca liceum.

Rozszerzenie z języka angielskiego jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
W każdym roku szkolnym na naukę tego języka przewidziano 5 godzin tygodniowo.
Oprócz rozszerzenia z języka angielskiego uczeń może wybrać od jednego do trzech przedmiotów, które będzie realizował w formie rozszerzonej. Drugim obowiązkowym językiem obcym nowożytnym w SLO jest język niemiecki (kontynuacja po szkole podstawowej) lub język rosyjski (nauczany od podstaw). Wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego uczeń dokonuje samodzielnie.

Ramowy Plan nauczania w czteroletnim
Społecznym Liceum Ogólnokształcącym

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

I

II

III

IV

Razem

w ciągu czterech lat

1.

Język polski

4

4

4

4

16

2.

Język angielski

5

5

5

5

20

3.

Język niemiecki/język włoski

2

2

2

2

8

4.

Plastyka

1

     

1

5

Historia

2

2

2

2

8

6.

WOS

1

1

   

2

7.

Podstawy przedsiębiorczości

1

1

   

2

8.

Geografia

2

2

   

4

9.

Biologia

2

2

   

4

10.

Chemia

2

2

   

4

11.

Fizyka

2

2

   

4

12.

Matematyka

3

4

4

4

15

13.

Informatyka

1

1

1

 

3

14.

WF

3

3

3

3

12

15.

EDB

1

1

16.

Godz. wychowawcza

1

1

1

1

4

17.

Religia

2

2

2

2

8

Razem

 

35

34

24

23

 

Rozszerzenia

   

3

10

10/12 przy 3 rozsz.

23

Doradztwo zawodowe

         

10

Razem

 

35

37

34

33/35

 

1. Język angielski traktowany jest jako rozszerzony dla wszystkich uczniów przez cztery lata edukacji.

2. Przedmioty rozszerzone na realizację, których przeznaczono 6 godzin rozpoczynają się od klasy II w wymiarze 1-3-2 tygodniowo w kolejnych latach.

3. Przedmioty rozszerzone na realizację, których przeznaczono 8 godzin rozpoczynają się od klasy II w wymiarze 1-3-4 tygodniowo w kolejnych latach.

4. Oprócz rozszerzenia z języka angielskiego, które jest obligatoryjne dla wszystkich, uczeń ma prawo do wyboru co najmniej jednego lub co najwyżej trzech rozszerzeń.

Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w wymianie międzynarodowej organizowanej w klasie pierwszej. W miesiącu październiku przyjeżdżają do nas uczniowie z Danii, a w maju nasi uczniowie wyjeżdżają z rewizytą. Wymiana trwa około siedmiu dni. W trakcie pobytu uczniowie mieszkają
u rodzin. Wymiana związana jest z pracą nad wspólnym projektem. Komunikacja odbywa się w języku angielskim.

W klasach drugiej i trzeciej w ostatnim tygodniu maja odbywają się obowiązkowe Zielone Szkoły, które mają charakter naukowy, poznawczy lub językowy.