Nasze projekty

Praca metodą projektów to nasza specjalność. Realizujemy ich bardzo wiele. Na każdym poziomie edukacyjnym.

Projekty edukacyjne w klasach I-III
Dużo się dzieje w klasach I-III szkoły podstawowej. Oprócz systematycznych wyjazdów na koncerty i przedstawienia realizujemy rozmaite projekty edukacyjne – niektóre całoroczne, inne jednorazowe. W tym roku szkolnym pracowaliśmy nad projektem „Przez wieki historii”, który zakończy się spektaklem teatralnym. Braliśmy udział w akcjach czytelniczych: „Sienkiewicz po kłodzkim hejnale” i realizowanych wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną „Pikniku z Leśmianem” oraz „Modą na czytanie”. Regularnie uczestniczymy w zajęciach ogólnopolskiego projektu „Ratujemy i uczymy ratować”. Dobrze wspominamy również ciekawe działania z lat poprzednich: „Eko-Deko”, „Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy” czy „Życie dawniej i dziś”.

 

Erasmus+
Erasmus+ to program edukacyjny Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Korzysta z niego kilka milionów osób i ponad sto tysięcy szkół w całej Europie. Cieszymy się, że Społeczna jest jedną z nich. W ramach programu odwiedziliśmy już Hiszpanię, Turcję, Włochy, Rumunię i Grecję, gdzie uczestniczyliśmy w wielu fascynujących działaniach. Dowiedzieliśmy się, że różnice kulturowe są naszym bogactwem i nauczyliśmy się jak walczyć z uzależnieniami. Przed nami kolejne projekty i ciekawe wyjazdy – czekają na nas Słowenia, Portugalia i Łotwa.