Uważna szkoła

Logo projektu Uważna Szkoła

Uważna szkoła to ogólnopolski pilotażowy projekt wprowadzenia do klas VI-VIII szkół podstawowych programu „Czas na uważność” mającego formę nowatorskich zajęć psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki uniwersalnej, prowadzonych na godzinach wychowawczych.

Realizacja programu w szkole jest nowoczesnym spojrzeniem na edukację w Polsce i ma podwójny potencjał – pomaga zwiększyć umiejętność regulowania uwagi i poziom samoregulacji emocjonalnej uczniów. Projekt realizowany jest od marca 2021 do lutego 2022 i jest adresowany do:

 • 50 szkół podstawowych
 • 100 nauczycieli/pedagogów/psychologów
 • 1200 uczniów klas VI-VIII

Już czas na UWAŻNOŚĆ w szkole!

Cele projektu UWAŻNA SZKOŁA:

 • pilotażowa realizacja programu Czas na Uważność (CnU) w 50 szkołach w I semestrze roku szkolnego 2021/2022
 • przygotowanie kadry 100 certyfikowanych realizatorów programu CnU
 • objęcie programem CnU uczniów 100 klas z całej Polski

Z radością informujemy, że Psycholog naszej szkoły, p. Marta Chmielowiec znalazła się w gronie certyfikowanych realizatorów programu Czas na Uważność.

Dyrektorzy szkół, Pedagodzy i Nauczyciele coraz częściej interesują się wprowadzaniem praktyki uważności do polskiej edukacji, szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy skutki pandemii oraz izolacji społecznej powodują lawinowo pogorszenie zdrowia psychicznego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i UNICEF alarmują o rosnącej liczbie zaburzeń psychicznych, depresji i samobójstw, zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży.

Na pytanie, jak temu przeciwdziałać, Polski Instytut Mindfulness przygotował projekt UWAŻNA SZKOŁA, by w profesjonalny sposób wesprzeć pracę szkół, w których praktyka uważności włączana do codziennych aktywności, jest elementem wspierającym całe środowisko szkolne. Stres występuje zarówno po stronie uczniów jak i nauczycieli, którzy są narażeni na zjawisko wypalenia zawodowego i dlatego potrzebują konkretnych narzędzi do regularnego dbania o siebie i uczniów.

Na czym to polega?

Uczniowie klas VI-VIII, biorący udział w pilotażu programu, otrzymują praktyczne narzędzia pomocne w radzeniu sobie z wyzwaniami dnia codziennego, samoregulacji emocji, redukcji stresu w pandemicznej i postpandemicznej rzeczywistości oraz rozwijają kompetencje intra- i interpersonalne służące lepszej koncentracji, dobrostanowi, wzmocnieniu funkcji poznawczych, lepszemu radzeniu sobiew relacjach społecznych oraz dostaną wsparcie w budowaniu ich odporności i sprężystości psychicznej, dzięki rozwijaniu uważności.

Szkolne Zespoły Realizatorów dbają o rozwój wewnętrznych zasobów kadry pedagogicznej szkoły orazkontynuację programu Czas na uważność w przyszłości z kolejnymi klasami, co umożliwia dostęp dla wszystkich uczniów do działań pomocowych w zakresie psychologicznego funkcjonowania dzieci jak również pogłębianiu profilaktyki i działań prewencyjnych szkoły w obszarze troski o zdrowie psychiczne przyszłych pokoleń Polaków.

W ramach pilotażu zespoły przeprowadzają również badania nad skutecznością programu CnU.

Czytaj więcej

Korzyści dla nastolatków:

 • lepsza koncentracja i pamięć
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • rozwój kreatywności
 • lepsze zdrowie i odporność
 • wzrost energii do działania, uprawiania sportu, aktywnego wypoczynku
 • lepsze radzenie sobie z emocjami i stresem
 • budowanie prawidłowych relacji społecznych

Korzyści dla szkoły:

 • wzmocnienie kompetencji osobistych i zawodowych grona pedagogicznego
 • unikatowy szkolny program profilaktyki uniwersalnej
 • obniżenie ryzyka następstw chronicznego stresu szkolnego (w tym: absencji chorobowej uczniów; chorób psychosomatycznych, depresji i ich konsekwencji; problemów z nauką spowodowanych brakiem koncentracji i zaburzeniami pamięci; zaburzeń zachowania, zachowań ryzykownych i uzależnień)