R E G U L A M I N

przyjęć do klasy I
Społecznej Szkoły Podstawowej w Kłodzku
na rok szkolny 2023/2024

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

1. Ucznia zapisuje do szkoły rodzic, składając podanie o przyjęcie do szkoły, osobiście lub drogą mailową. Podania należy składać od dnia 1 marca 2023 r.

2. Uczniowie zapisywani są do klasy pierwszej zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

3. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku.

4. Do 30 czerwca 2023 r. rodzic zobowiązany jest do wpłacenia wpisowego w wysokości 800 zł (za drugie dziecko w szkole 400 zł).

5. Nieuiszczenie wpisowego spowoduje skreślenie dziecka z listy uczniów.

6. Zarząd KTO zastrzega sobie możliwość przyjęcia ucznia poza powyższym trybem w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

REGULAMIN DO POBRANIA

PODANIE DO POBRANIA