Szkoła podstawowa

Społeczna Szkoła Podstawowa to miejsce ciepłe, życzliwe, o domowej, rodzinnej atmosferze. Nikt nie czuje się tutaj anonimowy. W mało liczebnych klasach, pod troskliwym okiem nauczycieli zapewniamy zindywidualizowane podejście do każdego ucznia i dbałość o jego rozwój. Zależy nam, by nasi uczniowie byli wszechstronni, ciekawi, odważni, odpowiedzialni.

Po lekcjach, które codziennie zaczynają się o godzinie 8.00 uczniowie mogą uczestniczyć w różnych zajęciach dodatkowych takich jak: koło teatralne, przyroda na wesoło, koło matematyczne, zajęcia z logopedą, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe, gazetka szkolna. Zapewniamy opiekę świetlicową do godziny 16.00 a także obiad, na który wychodzimy do baru „Kryształowa”. Dbamy, by nasi uczniowie posługiwali się językami obcymi. Język angielski w wymiarze 4 godziny tygodniowo i język niemiecki w wymiarze 2 godziny tygodniowo od klasy IV są obowiązkowe dla wszystkich. W ramach rozwijania komunikacji w języku angielskim uczniowie klasy VII SP zaangażowani są w wymianę ze szkołą w Odense, w Danii. Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach i projektach prowadzonych w języku angielskim przez wolontariuszy z różnych krajów, którzy pracują w szkole. Staramy się realizować projekty międzynarodowe takie, jak Erasmus+, w którym po raz czwarty bierzemy udział. Bardzo istotna jest dla nas aktywność i sprawność ruchowa uczniów. Dbamy o ich tężyznę fizyczną w trakcie zajęć na hali sportowej, pływalni, lodowisku, stadionie, w czasie wyjazdów na narty, wędrówek pieszych. W celu poszerzenia wiedzy geograficznej, historycznej, biologicznej, z różnych dziedzin sztuki, uczniowie wyjeżdżają co roku na obowiązkowe, tygodniowe Zielone Szkoły, w trakcie których wykonują szereg zadań, przygotowują postery, wypełniają karty pracy, oceniane przez nauczycieli. W ramach zajęć artystycznych uczniowie klas VI i VII przygotowują w czasie pięciodniowych warsztatów spektakle, które prezentują społeczności szkolnej.

Uczniowie zobowiązani są także do uczestniczenia w zajęciach terenowych, rajdach, wycieczkach, Białych Szkołach organizowanych przez szkołę. Biorą udział w wielu projektach naukowych, kulturalnych i sportowych.

Atmosfera życzliwości, partnerstwa i bezpieczeństwa panująca w szkole stwarza dogodne warunki dla rozwoju i dobrego samopoczucia uczniów.

Od klasy IV realizujemy zwiększoną w cyklu liczbę godzin zajęć obowiązkowych  z następujących przedmiotów:

 

  • Język polski – o 2 godziny więcej

  • Matematyka– o 3 godziny więcej

  • Przyroda w klasie IV – o 2 godziny więcej

  • Język angielski – o 5 godzin więcej

  • Język niemiecki – o 6 godzin więcej

  • Chemia – o 1 godzinę więcej

  • Geografia – o 1 godzinę więcej

  • Fizyka – o 1 godzinę więcej

  • Informatyka – o 1 godzinę więcej