Rekrutacja do szkoły podstawowej

Ucznia zapisuje do szkoły rodzic, podając dane dyrektorowi szkoły od 01 marca 2021 r.