Rekrutacja do liceum ogólnokształcącego

Zapoznaj się z regulaminem przyjęć, pobierz podanie do szkoły i złóż w terminie od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. W tym czasie możesz zmienić decyzję o wyborze szkoły i przenieść podanie do innej szkoły.