Czesne

W dniu 25.11.2021 r. Zarząd KTO podjął decyzję o konieczności dwuetapowego podwyższenia czesnego za szkołę. Pierwszy etap zostanie wprowadzony w życie od 01.01.2022 r., drugi od 01.09.2022 r. Począwszy od 01.10.2022 r czesne za szkołę wynosi:

  • 500 zł – jedno dziecko
  • 910 zł – dwoje dzieci
  • 1240 zł – troje dzieci
  • 1520 zł – czworo dzieci

Konto Bankowe: Santander Bank Polska S.A. – 80 1090 2327 0000 0005 9400 0280

Prosimy wpłacać czesne do 06. każdego miesiąca!