Uczniowie klasy III gimnazjum doczekali się dzisiaj wyników egzaminu.
Oto one:
Część humanistyczna – język polski
III SG – 68,3
Kłodzko – 57,0
Dolnośląskie – 60,1
Część humanistyczna – historia
III SG – 75,5
Kłodzko 55,5
Dolnośląskie – 56,7
Część matematyczno-przyrodnicza – matematyka
III SG – 68,9
Kłodzko – 44,5
Dolnośląskie – 46,3
Cześć matematyczno-przyrodnicza – przyroda
III SG – 69,4
Kłodzko – 55,5
Dolnośląskie – 58,1
Język angielski – poziom podstawowy
III SG – 86,4
Kłodzko – 66,8
Dolnośląskie – 62,6
Język angielski – poziom rozszerzony
III SG – 67,4
Kłodzko – 47,4
Dolnośląskie – 47,4
Brawo!