Tak samo jak w latach poprzednich samorząd i nauczyciele proszą, żeby zamiast kupować kwiaty na zakończenie roku szkolnego pieniądze na nie przeznaczone przekazać na zbiórkę charytatywną na rzecz dzieci z Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach. Pod nieobecność Justyny akcję koordynuje Nadia z klasy I SLO.