W piątek podczas długiej przerwy uczestniczki i uczestnicy zajęć zumby zaprezentowali swoje umiejętności pod kierunkiem p. Agnieszki Makarewicz. Czekamy na kolejne pokazy.