Dobrze nam idzie akcja zbierania nakrętek dla hospicjum w Lublinie. Zanieśliśmy do ratusza kolejne 12,5 kilograma.