W najnowszym rankingu „Perspektyw” nasze Społeczne Liceum Ogólnokształcące zajęło znakomite 261 miejsce w Polsce, zyskując tym samym Srebrną Odznakę. Warto dodać, że w województwie uplasowaliśmy się na 16 miejscu, a dodatkowo i co ważne – na najwyższym miejscu wśród mniejszych miast.