Przypomnijmy: Samorząd Uczniowski, na wniosek Justyny Niebudek, zaproponował, żeby zamiast wydawać pieniądze na kwiaty dla nauczycieli i wychowawców przeznaczyć je na potrzeby dzieci z Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach. Propozycję chętnie przyjęto. Pieniądze wrzucamy do odpowiednio przygotowanej puszki u p. Grzegorza w sekretariacie. Warto zauważyć, że klasa II to, co zarobiła na sprzedaży ciast przeznaczyła na ten cel własnie, a jest tego 123 złote. Pięknie. W dniu zakończenia roku szkolnego, w piątek, będzie można się dołączyć do zbiórki – Justyna obiecała, że puszka będzie w sali KCKSiR.