Sympatyczne w treści i świetne aktorsko przedstawienie teatru szkolnego pod opieką p. Ewy Kornaszewskiej, przemówienia, dyplomy, listy gratulacyjne i podziękowania dla rodziców towarzyszyły nam w części głównej zakończenia roku szkolnego, później jeszcze świadectwa w klasach, wspólne lody i… Pięknych wakacji.