Uwaga uczniowie klas 7 i 8 SSP! W dniach 8, 9, 10 czerwca odbędą się dla Was obowiązkowe zajęcia z doradztwa zawodowego w formie warsztatów on-line (nie będą się wówczas odbywały typowe zajęcia lekcyjne). Szczegółowe informacje na temat warsztatów zostały rozesłane do Was i Waszych rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego – prosimy o zapoznanie się z tymi wiadomościami. 

W trakcie bezpłatnych zajęć warsztatowych – przygotowanych przez Stowarzyszenie Tu Razem – uczestnicy projektu „zyskają okazję do zapoznania się z elementami planowania strategicznego i modelowania biznesowego, co w przyszłości ułatwi im dopasowanie profilu własnej działalności do profilu społeczno-gospodarczego zamieszkiwanych gmin”. W zajęciach wezmą udział także rodzice, aby podnieść swoje kompetencje z zakresu analizy budżetowej i finansowej, a następnie udzielić merytorycznego wsparcia uczniom.