W budynku liceum drugoklasiści przygotowali wystawę zdjęć z obu części naszej wymiany z Litwinami. Obejrzyjcie.