W grudniu uczniowie naszej szkoły zostali zapoznani z regulaminem i wytycznymi nowego projektu: „MÓJ ŚWIAT” Edycja 2019-2020. Tym razem realizujemy projekt literacki. Rozgrywany jest on w 9 kategoriach wiekowych, odpowiadających poziomom klas od 4 SSP do 3 SLO. Każdy uczeń wylosował hasło, które ma stanowić punkt wyjścia do napisania pracy literackiej. Pierwszy etap projektu realizowany będzie do 31 stycznia 2020 r. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagród nastąpi do końca marca 2020 r. Nagrodzone teksty zostaną wydrukowane w zimowym numerze „NETika”. Wtedy też rozpocznie się etap drugi. Szczegółowy regulamin projektu „MÓJ ŚWIAT” jest dostępny w szkole.