Nasi szóstoklasiści otrzymali już wyniki sprawdzianu. Wypadli bardzo dobrze uzyskując średni wynik -26,2. Na tle średniej wojewódzkiej – 22,5 i kłodzkiej -23,5 prezentują się nieżle. Wyniki te mieszczą się w staninie – bardzo wysokie.
Gratulacje.

Iwona Lemiesz