48 osób pod kierunkiem p. Lenki i pod opieką nauczycieli wybiera się w piątek na przedświąteczną wycieczkę do Wiednia.