20 października odbyły się w naszej szkole wybory na przewodniczącego samorządu. Przeprowadzone były w kawiarence od pierwszej do piątej przerwy. Głosowało w sumie 129 osób. Wyborcy, którzy przyszli na głosowanie ustawiali sie w kolejce, następnie podpisywali się na liście i otrzymywali kartę do głosowania. Zaznaczali na nich swojego kandydata i głos wrzucali do urny. Przewodniczącym samorządu szkolnego został Bartosz Czyszczoń. Gratulujemy