Wielki Turniej Ortograficzny nabiera tempa, dzisiaj napiszemy zadanie numer 4. Do końca grudnia będą to teksty związane z twórczością Henryka Sienkieiwcza. Warto też przypomnieć, że pierwszy etap to 15 zadań i planujemy jego zakończenie w lutym. Powodzenia.