Kolejny raz spora grupa osób z naszej szkoły pracowała na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Całość koordynowała Aldona Makowska z I SLO, wraz nią datki zbierali: Justyna Rychel, Dominika Żołnierz, Julia Karkowska, Daria Zwaduch, Michał Chodorowski i Patryk Mosór z I SLO, Ola Dziurkowska, Kasia Kuczaj, Julia Mrowiec, Paulina Jakowlewa, Natalia Wolska i Oskar Barcz z III SG, Paulina Śliwka z II SG (zdjęcia robiła nam Karolina Zuchowicz), Paulinka Kołodziejczyk, Julia Węgrzyn i Michał Krzyżek z klasy I SG. Opiekę sprawowali p. Ewa Rychel
(+ smaczne ciasto!) i p. Mietek Kowalcze. Warto podkreślić udział rodziców naszych uczniów w kłodzkiej Orkiestrze, np. w licytacjach.