Wieloletnią tradycją w naszej szkole jest urządzanie Szkolnej Wigilii. I tak, w miniony piątek 15 grudnia, uczniowie, nauczyciele, rodzice, a nawet dziadkowie uczniów spotkali się (tym razem w Polanicy, w restauracji „Zdrojowa”), by podzielić się opłatkiem, złożyć sobie świąteczne życzenia i posłuchać koncertu kolęd.