Kochani Rodzice i Uczniowie,

 wszystko wskazuje na to, że nie wrócimy do szkoły po 25.03. Musimy przeczekać trudny czas i radzić sobie jakoś w tej sytuacji. Wiem, że wszyscy jesteście w kontakcie z nauczycielami, wykonujecie na bieżąco przekazane zadania. Nauczyciele korzystają z różnych środków przekazu, by umożliwić Wam naukę. Niektórzy wysyłają informacje przez Classroom, Messengera, dziennik elektroniczny, SMS, maile, Skypa. Próbujemy jakoś to wszystko uporządkować i ujednolicić formę kontaktu. Prawdopodobnie nauczyciele będą prowadzić zajęcia online przez Skypa, dlatego bardzo proszę, żeby wszyscy zainstalowali Skypa na komputerach, laptopach, czy telefonach. Jutro planujemy zrobić sobie konferencję online, by w przyszłym tygodniu zacząć zajęcia. Mamy świadomość, że nie będzie to wyjście dla wszystkich ze względu na dostęp do sprzętu, czy Internetu, ale dla wielu na pewno tak. W Liceum część zajęć odbywa się już przez Skypa i działa to świetnie. Zbieram też adresy mailowe wszystkich uczniów, żeby ułatwić kontakty i przesyłanie plików. Bardzo proszę tych uczniów, którzy do tej pory nie kontaktowali się mailowo ze szkołą o przesłanie adresów mailowych na adres zss@zss.klodzko.pl. Tęsknię za Wami i życzę Wam wszystkiego dobrego.

 Iwona Lemiesz