16 osób z SLO wyjeżdża na dwudniowe warsztaty matematyczne do Bolesławowa pod opieką p. Ewy Rychel i p. Agnieszki Ryszki. Życzymy twórczego łamania głów.