W najnowszym numerze „Bramy. Gazety Prowincjonalnej” można przeczytać teksty o działaniach naszej szkoły, w tym także tekst wyjaśniający, na czym polega pomysł współpracy z profesorem Philipem Zimbardo, autorstwa Arka Korolika.