CEL:
Konkurs ma na celu wypromowanie talentów młodych scenarzystów, reżyserów i aktorów – uczniów naszej szkoły.

REGULAMIN:
1. Konkurs jest obowiązkowy, adresowany do wszystkich uczniów klas I, II i III Społecznego Gimnazjum oraz klas I i II Społecznego Liceum.
2. Uczestnicy przygotowują oryginalne scenariusze według wylosowanego tematu, pracując w czteroosobowych grupach klasowych. Kapitanów grup wskazują wychowawcy klas. Kapitanowie dobierają do zespołów trzy osoby z klasy.
3. Organizatorzy zobowiązują się do wstępnego zaprezentowania tematów, które będą opracowywane przez uczestników.
4. Zespoły poszerzają swoją wiedzę o temacie, korzystając z dostępnych materiałów w postaci: zbiorów bibliotecznych (tzw. DŻS w PiMBP oraz Bibliotece Naukowej MZK), czasopism i gazet, wywiadów z rodzicami, absolwentami i nauczycielami oraz z innych źródeł.
5. Zestaw tematów, a więc i napisane scenariusze dotyczą Społecznej – osób oraz wydarzeń z 20 lat historii szkoły.
6. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnicy losują tematy
z „koszyka” tematów.
7. Autorzy są zobowiązani do napisania tekstu, który pozwoli zrealizować minimum pięciominutowe przedstawienie.
8. Teksty nie mogą naruszać zasad dobrego smaku.
9. Gotowe scenariusze należy oddać do Pani Dyrektor w wersji drukowanej oraz elektronicznej do 15 lutego 2012 roku do 15.15.
10. Prace muszą być podpisane godłem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opisaną godłem, wewnątrz należy umieścić listę autorów.
11. Spośród dostarczonych scenariuszy jury w składzie: Joanna Załucka, Katarzyna Schick Joanna Półtoranos i Marian Półtoranos wybierze cztery, które staną się materiałem do pracy podczas warsztatów artystycznych, a następnie zostaną zaprezentowane podczas uroczystej gali 28 marca 2012 roku.

12. NAGRODY:
a) wszyscy autorzy czterech zwycięskich scenariuszy otrzymają
bilety wstępu na przedstawienie w teatrze wrocławskim
b) cztery zwycięskie zespoły otrzymają prawo unieważnienia w sumie pięciu mandatów, a decyzja zespołu może dotyczyć 1, 2, 3 lub 4 członków grupy

c) wszystkie teksty konkursowe zostaną ocenione osobno przez nauczycieli języka polskiego, którzy przyznają punkty zespołom z zgodnie
z kryteriami przedmiotowymi

13. Jury ma możliwość innego rozdziału nagród.
14. W sprawach wykraczających poza regulamin obowiązują honor
i dobre obyczaje.
15. Wyniki szkolnego konkursu „Społeczna na scenie” zostaną ogłoszone 29 lutego 2012 roku.