Nasi ósmoklasiści bardzo dobrze napisali w tym roku egzaminy końcowe! Wyniki ósmoklasistów z naszej szkoły – na tle województwa i całego kraju – przedstawiają się następująco:

Język polski

NASZ WYNIK 68,8

wynik wojewódzki 58,8

wynik ogólnopolski 59,0

Matematyka

NASZ WYNIK 59,5

wynik wojewódzki 44,64

wynik ogólnopolski 46,0

Język angielski

NASZ WYNIK 74,7

wynik wojewódzki 54,96

wynik ogólnopolski 54,0

Gratulujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom uczącym!!!