Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów w 2021 roku
życzy Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku
Iwona Lemiesz wraz z Gronem Pedagogicznym.