Natalia Metych i Ewewlina Wolańska pod opieką p. Grażyny Rosołowskiej-Smaki zajęły VII miejsce wśród 25 zespołów w II Dolnośląskim Konkursie Drużynowym z Chemii na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Serdeczne gratulujemy!