W ramach projektu „Porozmawiaj”, zaczerpniętego z pomysłów profesora Zimbardo, wszyscy gimnazjaliści realizowali dzisiaj wspólnie zadania, które namawiały nas do krótkich spotkań i wymiany informacji o sobie. Tak się to spodobało, że zapewne niebawem powtórzymy taki typ zajęć.