Materiał na temat naszej pracy na Ukrainie w czasie akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” zamieszczono w najnowszym numerze „Euroregio Glacensis”. Zachęcamy do lektury.