Dominik Niemczycki przygotował film z naszego piątkowego śpiewania. Oto adres: