Zarówno tegoroczni maturzyści, jak i ósmoklasiści kolejny raz mają możliwość, by sprawdzić swą wiedzę i własne umiejętności. Młodzież z III SLO – podczas próbnej matury (tym razem przygotowanej przez GWO), a uczniowie z ostatniej klasy SSP – pisząc kolejny raz próbne egzaminy klasy ósmej.