Chcemy podziękować p. Grzegorzowi, tacie Bartosza z klasy III, za zorganizowanie urozmaiconego pobytu w Srebrnej Górze.