„W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Odra Niemen pragnę wyrazić gorące podziękowania Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom Zespołu Szkół Społecznych w Kłodzku za udział w projekcie Rodacy Bohaterom / Paczka dla Kombatanta na Kresach / Boże Narodzenie 2014.
Przekazuję także podziękowania w imieniu następujących kombatanckich środowisk kresowych: Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, Klubu Weteranów AK w Wilnie, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie, Stowarzyszenia Wrzesień`39 oraz Lwowskiego Towarzystwa Polskich Kombatantów i Osób Represjonowanych”.
Ilona Gosiewska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Odra Niemen
PS
Kartki trafiły nawet na Łotwę, wszędzie wywołały ogromne wzruszenia…