Zakończył się właśnie cykl lekcji w terenie z przyrody i geografii. Warto zauważyć, jak różnorodne to były miejsca, doświadczenia i przeżycia.
Klasa I SG wędrowała przez Rudawy Janowickie w poniedziałek 13 czerwca, następnego dnia klasy V i VI pracowały w Książańskim Parku Krajobrazowym, kolejny dzień, czyli środa – 15 czerwca – to z kolei przejście klasy II SG na trasie z Novego Mesta nad Metuji do Nachodu. Podsumowaniem wiosennego cyklu zajęć były wczorajsze wędrówki klasy IV po Krowiarkach. Przy czym warto dodać, że ich zajęcia rozpoczęły się od uczty przygotowanej przez pp. Kwiatkowskich w „Puchaczówce” w Siennej.