Uczniowie klas I-V wzięli dziś udział w pierwszych wykładach Polskiej Akademii Dzieci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Złożyli wcześniej ślubowanie i dostali indeksy – prawdziwi już z nich studenci!