Nasi maturzyści kończą zdawanie egzaminów. Dzisiaj przystępują do egzaminu ustnego z języka polskiego, jutro będą zdawać egzamin z języka angielskiego. Powodzenia.