Za nami rozmowy, sugestie i wnioski wynikające z pierwszej próby egzaminu gimnazjalnego prezentowane w czasie spotkań uczniów i ich rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Za tydzień omówimy w ten sam sposób pierwszą próbę sprawdzianu.