O naszym udziale w Międzynarodowym Dniu Poezji można przeczytać w najnowszym numerze „Gazety Prowincjonalnej”. Zapraszamy do lektury.