O naszym udziale w projekcie „Szczęśliwi ludzie zmienią świat” w ramach programu Erasmus+ możemy poczytać w najnowszym numerze „Euroregio Glacensis”. Autorem artykułu jest p. Arek Korolik.