Otrzymaliśmy zaproszenie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej do udziału naszych uczniów w projekcie pod nazwą Polska Akademia Dzieci. Chcemy skorzystać z tej interesującej propozycji, skierowanej do uczniów klas I-V. Poinformujemy krótko rodziców o idei wykładów i spotkań oraz poprosimy o wyrażenie zgody na udział dzieci. Pierwszy wykład już w piątek 27 września. Więcej szczegółów na stronie: http://www.pad.dsw.edu.pl