Maciej Krajnik z klasy I SLO został powołany do Młodzieżowej Rady Miasta Kłodzka. Brawo.

 

Warto w tym miejscu wyjaśnić, czym jest Młodzieżowa Rada Miejska Kłodzka. Cele jej działalności to m.in.:

1) reprezentowanie młodzieży z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko, jej interesów i potrzeb wobec władz

lokalnych,

2) współpraca z władzami lokalnymi,

3) współpraca z samorządami uczniowskimi,

4) upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży,

5) zwiększenie aktywności młodych ludzi w Gminie Miejskiej Kłodzko i jej uczestnictwa w życiu publicznym,

6) pomoc w realizacji pomysłów i projektów zgłaszanych przez młodzież,

7) kształtowanie postaw młodzieży właściwych dla społeczeństwa obywatelskiego,

8) współdziałanie w planowaniu działań lokalnej społeczności Gminy Miejskiej Kłodzko,

9) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,

10) kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych,

11) dbanie o czystość środowiska naturalnego,

12) organizowanie przez młodzież pomocy charytatywnej, samopomocy uczniowskiej,

13) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych,

14) umożliwienie młodzieży opiniowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakóść życia,

15) prowadzenie kampanii informacyjnej na rzecz Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego,

16) nawiązywanie współpracy z organizacjami w kraju i z zagranicy, działającymi na rzecz młodzieży.

Fragmenty na podstawie UCHWAŁY NR XLIV/328/2017 Rady Miejskiej w KŁODZKU

Tomasz Żołnierz