Dwie grupy projektowe z naszego liceum – jedna w Grenoble, druga w Marianówce – pracują właśnie w ramach programów międzynarodowych koordynowanych przez Europejskie Forum Młodzieży.