Dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki serdecznie podziękował nam za organizowanie Kłodzkich Lekcji Śpiewania, dostrzegając w nich ważne działanie patriotyczne, społeczne i wychowawcze. Relacja z 7 Lekcji została zamieszczona na stronie www.BibliotekaPiosenki.pl