Nasze zajęcia w trakcie lekcji bibliotecznej poświęconej Józefowi Piłsudskiemu znalazły się w najnowszym numerze „Gazety Prowincjonalnej”. Polecamy.